Razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2020

Razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2020

16. 06. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Slovenska Bistrica, 10. 6. 2020, www.slovenska-bistrica.si

Namen razpisa: Posojila pod ugodnejšimi pogoji so namenjena pospeševanju razvoja obrti in drobnega gospodarstva v občini za širitev proizvodnje, storitveno proizvodnih dejavnosti, turističnih in nočitvenih zmogljivosti, povečanju zaposlovanja in samozaposlovanja.

Upravičeni stroški: Predvideni so naslednji upravičeni stroški:

  • stroški nakupa opreme in strojev
  • stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč
  • stroški nakupa, graditve in obnove poslovnih prostorov in objektov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

  • samostojni podjetniki posamezniki, obrtniki;
  • gospodarske družbe v zasebni lasti, ki se po zakonu uvrščajo med enote malega gospodarstva;
  • občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oz. pri pristojnem sodišču vložili zahtevo za vpis družbe v sodni register;
  • občani samostojnih poklicev;
  • od prosilcev, ki se nahajajo na istem naslovu in so v ožji sorodstveni povezavi se kreditna sredstva praviloma odobrijo samo enemu prosilcu. Prav tako lahko ena oseba, ki ima registriranih več podjetij zaprosi za samo en kredit v določeni višini;
  • odobrena kreditna sredstva se morajo uporabiti za širitev dejavnosti na območju občine;
  • sredstva se dodelijo prosilcem, ki poleg navedenih pogojev v razpisu izpolnjujejo pogoje, ki jih zahteva Delavska hranilnica d.d. Ljubljana - Podružnica Slovenska Bistrica.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Razpisana vsota posojil s subvencionirano obrestno mero za leto 2020 znaša 550.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Slovenska Bistrica

Rok: Obravnava vlog bo sprotna do porabe sredstev oziroma zadnji termin bo 21. 10. 2020.

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 21. 10. 2020, bo Občina objavila zaprtje razpisa na enak način, kot je bil objavljen javni razpis.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko prosilci dobijo na Delavski hranilnici d.d. Ljubljana –Podružnica Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 1, Slovenska Bistrica, Kontaktni osebi: Bojan Polh, Tel: (02) 6209 355 in Suzana Vršnak, Tel: (02) 6209 354 ter na Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slov. Bistrica, Kontaktna oseba: Slavka Zafošnik, Tel: (02) 843 28 38.

Razpisna dokumentacija: Za posojilo je potrebno oddati izpolnjeno vlogo (obrazec), ki je dostopna v vložišču Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, ali na spletni strani Občine Slovenska Bistrica: www.slovenska-bistrica.si oziroma v Delavska hranilnica d.d. Ljubljana – Podružnica Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj