Javni razpis za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič za leto 2020

Javni razpis za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič za leto 2020

16. 06. 2020

Objavljeno: Občina Tržič, 8. 6. 2020, www.trzic.si

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je izboljšati konkurenčne pogoje na območju Občine Tržič za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijskih vlaganj zasebnega sektorja ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Na ta način se zasleduje cilje, opredeljene v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program Gorenjske) in občinskih strateških dokumentih (Strategija razvoja).

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (UKREP A).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev na tem javnem razpisu znaša 150.000,00 eur.

Razpisnik: Občina Tržič

Rok: Rok za oddajo vloge je 8. 7. 2020, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani pošljejo po elektronski pošti na naslov: obcina.trzic@trzic.si, praviloma enkrat tedensko pa bo Občina Tržič objavila vprašanja z odgovori na spletni strani Občine Tržič: www.trzic.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Tržič: www.trzic.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj