Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana - Dalmatinova 6a

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana - Dalmatinova 6a

21. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 93, Datum: 18.11.2011, Stran: 2675

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju, v izmeri 164,51 m2, v stavbi na naslovu: Dalmatinova 6a.

Izklicna cena znaša 347.850,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 31. 1. 2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, z začetkom ob 11.30.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Mihaela Topolovec Šiker, Tel: (01) 306-11-95, e-naslov: mihaela.siker@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj