Popravek javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

Popravek javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

21. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 93, Datum: 18.11.2011, Stran: 2668

V besedilu javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, ki jo bo po pooblastilu dne 1. 12. 2011 izvedla družba Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti, Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011, se spremeni besedilo pod zaporedno št. 4. in 5. v točki 13.), poglavje I. Predmet javne dražbe in izklicna cena, ki se pravilno glasi:

»4. Poslovni prostor z oznako 145 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 357,98 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-145 inposlovni prostor z oznako 155, v pritličju (tretja etaža), v izmeri 17,50 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-155. Izklicna cena obeh prostorov skupaj znaša 64.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV. Izbrani kupec se bo moral ob podpisu prodajne pogodbe zavezati, da bo dovolil Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu rušitev že izgrajenega prostora z oznako 155 za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja za drugo gradbeno fazo predmetnega objekta. Stroški rušitve ne bodo bremenili izbranega kupca.«

Dosedanja zaporedna št. 5., v točki 13.), poglavje I. se črta.

Ta popravek velja takoj.

Razpisnik: Stanovanjsko podjetje d.o.o. Ravne na Koroškem

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj