Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoja gospodarstva v občini Škofja Loka za leto 2020

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoja gospodarstva v občini Škofja Loka za leto 2020

09. 06. 2020

Objavljeno: Občina Škofja Loka, 26. 5. 2020, www.skofjaloka.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Škofja Loka.

V letu 2020 bodo sredstva namenjena za naslednja ukrepa:

  • Ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • Ukrep 2: Sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov na ožjem območju starega mestnega jedra Škofje Loke.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je do 50.000 EUR, in sicer za ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja 23.000 €, za ukrep 2: Sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov na ožjem območju starega mestnega jedra Škofje Loke 27.000 €.

Razpisnik: Občina Škofja Loka

Rok: Rok za oddajo vloge je 30. 6. 2020.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Ireni Studen na Občini Škofja Loka, Tel: (04) 51 12 313.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka ter na spletni strani Občine Škofja Loka: www.razpisi.skofjaloka.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj