Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2020

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2020

09. 06. 2020

Objavljeno: Občina Metlika, 2. 6. 2020, www.metlika.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je subvencioniranje obrestne mere za najete namenske dolgoročne kredite, subvencioniranje stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise, subvencioniranje začetnih nematerialnih investicij, subvencioniranje stroškov promocije podjetnikov in podjetij, subvencioniranje najemnine za najem poslovnih prostorov  ter subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti v letu 2020.

Namen razpisa:

Razpis je razdeljen na naslednje namene/ukrepe, in sicer na:

 • NAMEN A - Subvencioniranje obrestne mere za najete namenske dolgoročne kredite
 • NAMEN B - Subvencioniranje stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije
 • NAMEN C - Subvencioniranje stroškov začetnih nematerialnih investicij
 • NAMEN D - Subvencioniranje stroškov promocije
 • NAMEN E - Subvencioniranje najemnine za najem poslovnih prostorov
 • NAMEN F – Subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva za subvencije so zagotovljena v proračunu Občine Metlike za leto 2020 v višini:

 • NAMEN A - 12.000 EUR
 • NAMEN B - 14.000 EUR
 • NAMEN C - 3.000 EUR
 • NAMEN D - 6.000 EUR
 • NAMEN E in F = 13.000 EUR

Razpisnik: Občina Metlika

Rok: Rok za oddajo vloge je 10. 7. 2020, do 14. ure.

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom ali razpisno dokumentacijo se posredujejo izključno po elektronski pošti: martina.nemanic@metlika.si, s pripisom »Razpis subvencije gospodarstvo 2020«, najkasneje do 3. 7. 2020, do 14. ure. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.metlika.si, pri objavi razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani Občine Metlika: www.metlika.si, pod Obvestila in objave  => Javni razpisi in objave. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vsak delovni dan tudi prejmejo na Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Kontaktna oseba: Martina Nemanič ali tajništvo Občine Metlika.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj