Sprememba javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19

Sprememba javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19

02. 06. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 78, Datum: 29. 5. 2020, Stran: 1109 

V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike (Uradni list RS, št. 21/20 z dne 13. 3. 2020) se spremeni naziv javnega razpisa, ki se sedaj glasi:

»Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev zaradi epidemije COVID-2019.«

V javnem razpisu se v točki 3.1 »Namen in cilj javnega razpisa« spremeni prvi in drugi odstavek, ki se sedaj glasita:

»Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka; k prilagoditvi ponudbe zaradi epidemije COVID-19, s poudarkom na varnosti, zdravju in individualizirani turistični ponudbi domačim in tujim gostom.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditve turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19.«

V javnem razpisu se v točki 3.2 »Predmet javnega razpisa« spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi:

»Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU - EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping Green in LEAF. Predmet javnega razpisa je tudi prilagoditev ponudbe zaradi epidemije COVID-19 na način, da se zagotovi varnost in zdravje gostov.«

V javnem razpisu se spremeni točka 10 »Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja« v točki b), ki se sedaj glasi:

»b) stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov,«

V javnem razpisu se prvi stavek 12. točke »Roki in način prijave na javni razpis«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Roka za oddajo vlog sta: 6. julij 2020 in 8. september 2020.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj