V program spodbujanja zaposlovanja tudi brezposelni zaradi epidemije

V program spodbujanja zaposlovanja tudi brezposelni zaradi epidemije

22. 05. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: STA, 15. 5. 2020, www.sta.si

Zavod za zaposlovanje je 15. maja 2020 s spremembo javnega povabila pri programu spodbujanja zaposlovanja Zaposli.me dodal novo ciljno skupino, in sicer lahko delodajalci subvencijo dobijo tudi za zaposlitev brezposelnih nad 30 let, ki so delo izgubili zaradi epidemije covida-19.

V program, ki je namenjen spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, se bodo lahko po novem vključevale tudi tiste brezposelne osebe, ki so stare 30 let in več in ki so delo izgubile iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledice epidemije covida-19 ter so se oz. se bodo v evidenco brezposelnih prijavile v obdobju od 13. marca do 30. septembra 2020.

S tem želi zavod blažiti posledice epidemije in izboljšati socialni položaj ljudi.

Poleg omenjene so ciljne skupine še brezposelni, ki so starejši od 50 let, so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo, so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, so dopolnili 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči ter ki so dopolnili 30 let ali več in pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa javnih del še ni minilo 12 mesecev.

Pri vključevanju ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov zavod daje prednost osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja ali ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih, ter osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

Delodajalec dobi 416 evrov za osebo, ki ustreza enemu kriteriju ciljne skupine, 500 evrov za osebo, ki ustreza dvema kriterijema, 583 za osebo, ki ustreza trem kriterijem, in 666 evrov za osebo, ki ustreza štirim ali več kriterijem. Sorazmerno manj dobi za zaposlitev invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši delovni čas od polnega (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno, delodajalcu pa se mesečna subvencija izplača v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.

Delodajalec pa v zaposlitev s pomočjo subvencije ne more vključiti brezposelnih, ki so bili v zadnjih 12 mesecih pri njih zaposleni na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi (razen pri pogodbah o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del), so lastniki, solastniki ali ustanovitelji njegovega poslovnega subjekta, ga osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj