Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana (Cesta v Mestni log 20)

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana (Cesta v Mestni log 20)

08. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 88, Datum: 4.11.2011, Stran: 2592

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu: Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani, v skupni izmeri 23,53 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu.

Izklicna cena znaša 35.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 24. 11. 2011, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 12. uri.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Mihaela Topolovec Šiker, Tel: (01) 306-11-95, E-mail: mihaela.siker@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj