V okviru razpisa P1 plus 2020 vzpostavljena nova kreditno garancijska linija za kritje škode COVID 19

V okviru razpisa P1 plus 2020 vzpostavljena nova kreditno garancijska linija za kritje škode COVID 19

19. 05. 2020

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, www.gzdbk.si

Slovenski podjetniški sklad je 8. maja 2020 v Uradnem listu RS objavil spremembe javnega razpisa z oznako P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil 20. marca 2020 objavljen v Uradnem listu RS.

Glavna novost se nanaša na vzpostavljeno novo kreditno - garancijsko linijo z oznako C.19 - Mikrogarancije za MSP - kritje škode zaradi virusa COVID-19, to pomeni, da podjetje lahko kandidira za mikrogarancije - financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

Namen nove kreditno-garancijske linije C.19 je zagotoviti kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.

Na kreditno-garancijsko linijo C.19. lahko kandidirajo podjetja z glavno dejavnosti iz vseh dovoljenih področij, skupin in razredov, torej tudi podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”. Pri tem pa je potrebno upoštevati izločene dejavnosti, navedene v tč. 5.1. tega javnega razpisa.

Podjetja, ki so utrpela posledice COVID 19 se lahko prijavijo v okviru razpisa P1 plus 2020 na kreditno garancijsko linijo C.19 in so hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa v višini 80 % deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 %.

Ostali pogoji:

  • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,
  • ročnost kredita: 1,5 do 5 let,
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
  • brez stroškov odobritve in vodenja kredita

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.

Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter (povprečen čas od oddaje vloge do odobritve cca 1 mesec)!

Na podlagi pozitivnega sklepa banke se lahko prijavite na javni razpis P1 plus 2020! V primeru pozitivne ocene s strani SPSa se izda garancija za zavarovanje bančnega kredita. Posamezno podjetje lahko pridobi do 2 garanciji SPSa (za največ dva projekta, vendar za različni kreditno-garancijski liniji).

Z izdajo garancij SPSa je podjetjem omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P1 plus 2020.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj