Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice

02. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 28.10.2011, Stran: 2560

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice v skupni izmeri 45,91 m2. Izklicna cena znaša 32.500,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Občina Jesenice

Rok: Rok za oddajo ponudb je 2. 11. 2011, do 17. ure.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik.

Dodatne informacije: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Kontaktna oseba: Marija Lah, Tel: (04) 586-93-04.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj