Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin (poslovnih prostorov) Mestne občine Maribor

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin (poslovnih prostorov) Mestne občine Maribor

02. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 28.10.2011, Stran: 2547

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izklicna cena:

  1. poslovni prostor na Dvorakovi ulici 14, v izmeri 113,59 m2. Izklicna cena: 81.783,90 €.
  2. poslovni prostor na Gosposki ulici 9, v izmeri 10,80 m2. Izklicna cena: 4.175,00 €.
  3. poslovni prostor na Gosposki ulici 9, v izmeri 33,00 m2. Izklicna cena: 11.475,00 €.
  4. lastninska pravica v deležu do 15/20 od celote poslovnega prostora na Gregorčičevi ulici 26, v skupni izmeri 233,45 m2. Izklicna cena solastniškega deleža: 53.952,75 €.
  5. poslovni prostor na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2. Izklicna cena: 51.562,70 €.
  6. poslovni prostor v kleti na Panonski ulici 47, v izmeri 149,31 m2. Izklicna cena: 140.860,30 €.
  7. poslovni prostor na Partizanski cesti 85, v izmeri 107,88 m2. Izklicna cena: 31.663,50 €.
  8. poslovni prostor v povezanih stavbah na naslovih Tkalski prehod 4, Gosposka ulica 12 in Gosposka ulica 14, v izmeri 2.396,82 m2 neto tlorisne površine. Izklicna cena: 1.893.630,00 €.
  9. poslovni prostor (ulični pritličje) v stavbi na Ulici Staneta Severja 9b, v izmeri 66,26 m2 neto tlorisne površine (poslovni prostor, v izmeri 46,08 m2, klet, v izmeri 20,18 m2). Izklicna cena: 58.042,25 €.
  10. poslovni objekt z dvoriščem na naslovu Kamniška graba 2, v Kamnici in sicer: stavba, v izmeri 570,15 m2 neto tlorisne površine (od tega klet 53,00 m2), lesena lopa, v izmeri 45,63 m2, skladišče, v izmeri 34,04 m2. Izklicna cena: 184.195,00 €.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v sejni sobi – dvorani generala Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 15. 11. 2011 ob 10. uri.

Dražitelji morajo do vključno 11. 11. 2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefonski številki: (02) 22-01-406. Ogled nepremičnin bo mogoč ob naslednjih terminih:

Datum

Lokacija

Ura

8. 11. 2011

Gregorčičeva ul. 26

9:00 – 9:20

Gosposka ulica 9 (2 PP)

9:30 – 9:45

Tkalski prehod 4

9:45 – 10:15

Koroška cesta 21

10:30 – 10:45

Dvorakova ulica 14

11:00 – 11:15

Kamniška ulica 12 (garaža)

11:30 – 11:45

9. 11. 2011

Panonska ulica 47

9:00 – 9:15

Ulica Staneta Severja 9b

9:30 – 9:45

Kamniška graba 2

10:15 – 10:45

Partizanska cesta 85

11:15 – 11:30

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj