Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 – razpis v letu 2011

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 – razpis v letu 2011

02. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 28.10.2011, Stran: 2506

Predmet razpisa: Predmet javnega je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

a. večjih in manjših temeljnih raziskovalnih projektov ter večjih in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov.

b. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07 in 9/11) in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.

Vrednost razpisa: Letna sredstva razpisa znašajo predvidoma 11.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Rok: Prijave morajo biti oddane do vključno 15. 12. 2011, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije: www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Tel: 400-59-60, Kontaktne osebe: Vanja Rodič, Almira Bremec, Tina Valenci in Mateja Gašpirc.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije: www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj