Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011

Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011

02. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 28.10.2011, Stran: 2491

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma I., II. ali III. kategorije invalidnosti, kot jih določa zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člen a Uredbe 1535/07/ES.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša do 250.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti: aktrp@gov.si.

Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si in MKGP: www.mkgp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj