Javno povabilo k oddaji ponudbe izvajalcem usposabljanja za ocenjevalce po modelu EFQM za izvedbo usposabljanja ECAT (EFQM Certified Assessor Transformation Training)

Javno povabilo k oddaji ponudbe izvajalcem usposabljanja za ocenjevalce po modelu EFQM za izvedbo usposabljanja ECAT (EFQM Certified Assessor Transformation Training)

11. 05. 2020

Objavljeno: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 6. 5. 2020, www.spiritslovenia.si 

Namen javnega povabila: Naročnik ima v vlogi nacionalne izvajalske organizacije za področje poslovne odličnosti in za izvajanje postopka PRSPO interes, da ocenjevalce spodbudi k prehodu na nov model EFQM 2020 in s tem zagotovi aktivno bazo ocenjevalcev tudi po letu 2020, ko ocenjevanje po starem modelu ne bo več mogoče.

Naročnik je tudi v vlogi nacionalne partnerske organizacije pri EFQM in je kot tak zadolžen, da se usposabljanja ocenjevalcev in postopki ocenjevanja v Sloveniji izvajajo v skladu s standardi in zahtevami organizacije EFQM.

Namen tega javnega povabila je torej:

  • spodbuditi aktivne ocenjevalce, da se odločijo za udeležbo na usposabljanju ECAT, kar jim bo zagotovili ohranitev licence za zunanje ocenjevanje po modelu EFQM 2020;
  • zagotoviti izvajanje usposabljanj in dodeljevanje licenc aktivnim ocenjevalcem v skladu z zahtevami EFQM ter s tem upravičiti status nacionalne partnerske organizacije.

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je izbor izvajalcev, ki bodo usposabljanja ECAT (EFQM Certified Assesor Training) izvajali skladno z vsebinskimi zahtevami in v obsegu, kot je določeno s strani EFQM.

Naročnik bo partnersko prevzel kritje stroškov licenčnine EFQM v višini 350 EUR za vsakega udeleženca, ki bo na podlagi opravljenega usposabljanja ohranil status aktivnega ocenjevalca v postopku PRSPO. Ostale stroške izvedbe in organizacije usposabljanja krijejo udeleženci sami in so določeni s strani posameznega ponudnika usposabljanj.

Ciljna skupina udeležencev: Ciljna skupina udeležencev so aktivni ocenjevalci in razsodniki v postopku PRSPO, ki jih naročnik vodi v svoji evidenci. Naročnik je na podlagi predhodnega preverjanja identificiral okvirno 30 zainteresiranih udeležencev.

Pogoji za sodelovanje: Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima status Certified Training Organization (CTO) pri EFQM (preverljivo na povezavi: www.efqm.org/index.php/efqm-partners/certified-training-organisations/z drugim ustreznim dokazilom, npr. partnerska ogodba z EFQM),
  • za izvedbo usposabljanja zagotovi predavatelja, ki je imetnik licence za izvajanje EFQM/ECAT usposabljanj (od EFQM je pridobil znak Licenced Trainer)
  • v ponudbo vključi dva predlagana termina izvedbe usposabljanj, ki morajo biti izvedeni najkasneje do 15. novembra 2020. Naročnik se lahko s posameznim ponudnikom dogovori tudi za dodatne termine, v kolikor bo za to izražen interes s strani ocenjevalcev/udeležencev.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Ponudbo z vsemi zahtevanimi elementi pošljite do 25. 5. 2020, do 12.00 ure na e-naslov: podlicnost@spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj