Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova za leto 2020

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova za leto 2020

11. 05. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 8. 5. 2020, Stran: 1024

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova za naslednji ukrep:

1. Spodbujanje odpiranja novih delovni mest in samozaposlovanja

Namen ukrepa je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z dodatnim zaposlovanjem brezposelnih oseb, s samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti ter povečanju števila zaposlenih na območju Občine Cankova.

Predmet pomoči:

  • sofinanciranje samozaposlovanja,
  • sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah. Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba Komisije ES, št. 800/2008).

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci s sedežem ali poslovno enoto, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Cankova.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 20.000 EUR.

Razpisnik: Občina Cankova

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do 30. 9. 2020, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 10. uro na telefonski številki: (02) 54-09-370, Kontaktna oseba: Petra Kegel, e-naslov: tajnistvo@obcina-cankova.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Cankova ter na spletni strani občine: www.cankova.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj