Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

18. 10. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14.10.2011, Stran: 2383

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 34,73 m2, ki se naha­ja v pritličju poslovno stanovanjske hiše, na naslovu: Poljanska 16 v Ljubljani in v naravi predstavlja dva večja povezana prostora in lastne sanitarije.

Izhodiščna cena znaša 68.990,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno po­nudbo z vsemi prilogami do vključno 7. 11. 2011.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, E-pošta: marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po pred­hodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob­javljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-obja­ve/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj