Popravek razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za pro­jekte mikro, malega in srednjega gospodar­stva v letu 2011 - RRA Koroška

Popravek razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za pro­jekte mikro, malega in srednjega gospodar­stva v letu 2011 - RRA Koroška

18. 10. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14.10.2011, Stran: 2353

Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd, Garan­cijska shema za Koroško, je v sodelovanju z bankami NLB d.d., NKBM d.d., Abanko Vipa d.d., Banko Koper d.d., Deželno banko Slovenije d.d., PBS d.d. in Delavsko hranil­nico d.d. objavila dne 17. 6. 2011 v Uradnem listu RS, št. 47 razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za pro­jekte mikro, malega in srednjega gospodar­stva v letu 2011.

Objavljamo popravek v točki 6. na strani 1475. V prvem odstavku se na koncu stav­ka doda vejica in besedilo »razen pri Banki Koper d.d. po tarifi banke.«

Po novem se šesta točka zgoraj navede­nega razpisa glasi:

6. Stroški, povezani s kreditom oziroma garancijo

Banka zaračuna za odobritev kredita nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredi­ta, oziroma min. 90 EUR. Stroški vodenja kredita se ne zaračunavajo, razen pri Banki Koper d.d. po tarifi banke.

Ostali stroški povezani s kreditom oziro­ma garancijo so eventualni stroški zavaro­vanja v primeru zastave premičnin oziroma nepremičnin.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj