Kako se pripraviti na davčni inšpekcijski pregled

Kako se pripraviti na davčni inšpekcijski pregled

11. 10. 2011

Objavljeno: www.findinfo.si, 27.9.2011, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Prihaja obdobje (ne)napovedanih davčnih inšpekcijskih pregledov na katere se lahko že danes ustrezno pripravimo.

Davčni inšpekcijski nadzor je v skladu s 127. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) ena od oblik nadzora, ki jo izvaja Davčna uprava Republike Slovenije (DURS). Temeljna razlika med nadzorom davčnih obračunov in davčnim inšpekcijskim nadzorom je v tem, da se slednji izvaja v prostorih davčnega zavezanca, medtem ko se nadzor davčnih obračunov izvaja v prostorih DURS.

Pri nadzoru davčnih obračunov se DURS osredotoči na davčni obračun, kar pomeni, da preverja popolnost, pravočasnost, formalne, logične in računske pravilnosti obračunov davka ter zahtevkov za vračilo davka v primerjavi s podatki iz drugih virov, ki so davčnemu organu znani in v primerjavi s podatki v poslovnih knjigah in drugih evidencah zavezanca za davek, ki se vodijo v skladu z davčnimi zakoni. V kolikor davčni organ ugotovi kakršnekoli nepravilnosti povabi davčnega zavezanca telefonsko ali osebno na razgovor na davčni urad, kjer lahko davčni zavezanec predloži dodatne dokaze in pojasnila na ugotovitve. Davčni organ davčnemu zavezancu omogoča, da v osmih dneh odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti davčni zavezanec ne odpravi, davčni organ o ugotovljenih pomanjkljivostih izdela zapisnik, na katerega lahko davčni zavezanec poda ugovor takoj, oziroma najkasneje v treh dneh.

Iz ugotovitev davčnega nadzora in zapisnika lahko izhaja:

• popravek davčnega obračuna, na osnovi katerega mora davčni zavezanec v predpisanem roku plačati davek,

• davčni inšpekcijski pregled, če popravek davčnega obračuna ni mogoč.

Davčni inšpekcijski nadzor je dopusten do zastaranje pravice za odmero davka - torej v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati. Davčni inšpekcijski nadzor je lahko celostni ali delni, kar pomeni, da lahko zajema vsa področja poslovanja oziroma vse vrste davkov za eno ali več davčnih obdobij ali le nekatere.

Davčni inšpekcijski nadzor je lahko izveden tako pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih, kot tudi pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, prejemajo pa dohodke, ki so pomembni za obdavčenje davčnega zavezanca.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj