Objava obvestila o zaključku javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2009, 2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013

Objava obvestila o zaključku javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2009, 2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013

17. 02. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 12.2.2010, Stran: 261

Na podlagi 8. točke javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/09 z dne 15. 5. 2009, št. objave 3781/09, in 9. točke Navodil za pripravo in oddajo vloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št 48/09) naročamo objavo o zaključku javnega razpisa z naslednjo vsebino:

1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo gospodarstvo.

2. Naslov izvajalca razpisa: Kotnikova 5, Ljubljana, Tel: (01) 400-33-11, Faks: (01) 433-10-31, www.mg.gov.si.

3. Naziv javnega razpisa: Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2009, 2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo.

4. Prejemniki nepovratnih sredstev: Prejemniki nepovratnih sredstev so objavljeni na spletni strani: www.euskladi.si, pod rubriko razpisi.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010010.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj