Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2020

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2020

21. 04. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 17. 4. 2020, Stran: 948

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

  • I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
  • II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest
  • III. Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva
  • IV. Spodbujanje sobodajstva

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:

  • gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne družbe,
  • fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike,
  • registrirani sobodajalci.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo in dodeljevanje nepovratnih sredstev za odpiranje novih delovnih mest je skupno 55.600 eurov, višina sredstev za promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva je 2.400 eurov, višina sredstev za spodbujanje sobodajstva je 12.000 eurov.

Razpisnik: Občina Velike Lašče

Rok: Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

Dodatne informacije: Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike Lašče, Kontaktna oseba: Jerica Tomšič Lušin, Tel: 78-10-369, e-naslov: jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani: www.velike-lasce.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj