Javna dražba za oddajo v najem poslovnega prostora - Trzin

Javna dražba za oddajo v najem poslovnega prostora - Trzin

04. 10. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 30.9.2011, Stran: 2273

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je oddaja v najem poslovni prostor na Mengeški 9, Trzin v izmeri 146,06 m2 za dobo 5 let.

Izklicna cena meseč­ne najemnine za poslovni prostor znaša 8,10 EUR/m2 (DDV ni vključen).

Razpisnik: Občina Trzin

Rok: Rok za oddajo prijav je 17.10.2011, do 13. ure.

Varščino morajo zainteresirani dražitelji položiti do 18. 10. 2011, do 13. ure v višini 1.183,00 EUR + DDV.

Dražba bo potekala v sredo, 19. 10. 2011 ob 10. uri, v sejni dvorani Občinskega sveta Občine Trzin na Mengeški cesti 22 v Trzinu.

Dodatne informacije: Inte­resenti lahko dobijo dodatne informacije pri Bojani Lenaršič, Tel: (01) 564-45-44 ali 041/960-392.

Ogled obeh poslovnih prostorov je možen dne 12. 10. 2011 od 9.30 do 12. ure po pred­hodnem dogovoru z Igorjem Kraljem, Tel: (01) 564-45-44.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumen­tacijo lahko vsi zainteresirani najemniki dobijo na vložišču in spletni strani Občine Trzin: www.obcina-trzin.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011076.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj