Ugodnosti pri zaposlovanju: Zaposli.me 2020

Ugodnosti pri zaposlovanju: Zaposli.me 2020

14. 04. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, 1. 4. 2020, www.ess.gov.si

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev mesečne subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine: 

 • od 416 EUR do 666 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
 • sorazmerno manj za zaposlitevinvalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši delovni čas od polnega (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.
Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu. 
Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so starejšiod 50 let,
 • so dopolnili 30 let ali večin so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo(ISCED 2),
 • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
 • so dopolnili 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
 • so dopolnili 30 let ali več, pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa javnih del še ni minilo 12 mesecev.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih in 
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

Pomembno:

V zaposlitev s pomočjo subvencije ne morete vključiti brezposelnih, ki:

 • so bili v zadnjih 12 mesecih pri vas zaposleni na podladi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razen pri pogodbah o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del,
 • so lastniki ali solastniki ali ustanovitelji vašega poslovnega subjekta ali ga osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista.

Višina subvencije za zaposlitev:

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
 • 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
 • 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem;
 • 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden).

Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, lahko zaposlite:

 • invalide, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden) in
 • dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Zaposlitev morate ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020 od 14.00 do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2020 do 23.59, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Po oddaji ponudbe na javno povabilo in preverjanju izpolnjevanja pogojev javnega povabila vam napotimo kandidate za zaposlitev. Izberete ustreznega kandidata in nas obvestite o izboru. 

Več o javnem povabilu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj