Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

04. 10. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 30.9.2011, Stran: 2267

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe so trije poslovni prostori, na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana:

  • Pisarniški poslovni prostori z oznako P01, v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani. Izklic­na cena: 494.000,00 EUR.
  • Storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04, v skupni izmeri 82,56 m2 v pri­tličju stanovanjsko poslovne zgradbe Go­sposka 4 v Ljubljani. Izklic­na cena: 207.000,00 EUR.
  • Prazni poslovni prostori z oznako P03, v skupni izmeri 37,77 m2 v pritličju stanovanj­sko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani. Izklicna cena: 81.500,00 EUR.

Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje do­mača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne draž­be vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 18.10.2011, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, E-mail: ma­rina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po pred­hodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj