Javno povabilo delodajalcem - »Učne delavnice 2020«

Javno povabilo delodajalcem - »Učne delavnice 2020«

14. 04. 2020

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 1. 4. 2020, www.ess.gov.si

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve1 za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti2, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi projekta).

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine s čimer se prispeva k njihovi hitrejši delovni in socialni integraciji. Program bo tako prispeval k čim hitrejši in kakovostni zaposlitvi pri izbranem delodajalcu, k dvigu njihove zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni in delovni vključenosti, pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine ter za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo, si bodo tako zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 1.100.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020, od vključno 12.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo znotraj koledarskega leta ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do vključno 12.00 ure.

Dodatne informacije: Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

  • a) v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki: 080 20 55 ali e-naslovu: center@ess.gov.si;
  • b) pisno prek elektronskega naslova: delavnice@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj