Javna dražba za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno

Javna dražba za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno

27. 09. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 74, Datum: 23.9.2011, Stran: 2220

Predmet razpisa: Opis predmeta prodaje in izklicna cena: nepremičnina, s parcelno številko 2003/7, k.o. Otalež, poslovna stavba, v izmeri95 m2 in dvorišče, v izmeri246 m2, kar v naravi predstavlja večnamenski objekt, zgrajen do III. gradbene faze, ki ima naslednje prostore: klet (skladišče33,60 m2, garaža33,60 m2), pritličje (sprejemnica embalaže6,80 m2, sanitarije4,06 m2, skladišče15,54 m2, trgovina52,11 m2, veža6,77 m2, pokrita površina pred trgovino13,40 m2) in nadstropje (dvorana87,36 m2).

Izklicna cena: 83.459,00 EUR. Navedena cena vključuje davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe iz držav EU.

Razpisnik: Občina Cerkno

Rok: Javna dražba se bo izvedla v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, II. nadstropje, dne 20. 10. 2011, ob 9. uri.

Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter predložiti ustrezno dokumentacijo.

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na telefonski številki: (05) 373-46-42, ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj