Naložbam malega gospodarstva se obeta trdna finančna podlaga

Naložbam malega gospodarstva se obeta trdna finančna podlaga

17. 02. 2010

Vir in informacije: Finance, 21.1.2010, www.finance.si, Avtor: Lojze Javornik

Po oceni obrtne zbornice bo letos za naložbene načrte mikro in malih podjetij skupno na voljo 800 milijonov evrov

Za financiranje malega gospodarstva bo letos na voljo vsaj 800 milijonov evrov, ocenjujejo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). To bo omogočilo uresničitev razvojnih načrtov od pet do deset tisoč mikro in malih podjetij z veliko možnostjo rasti, pravi sekretar zbornice Viljem Pšeničny.

Med protikriznimi ukrepi, ki jih je vladi predlagal OZS, so ukrepi za zagotavljanje nemotenega financiranja proizvodnje in storitev pri naših članih, to je samostojnih obrtnikih in malih podjetnikih, je pojasnil Pšeničny. Medtem ko v prizadevanjih za večjo plačilno disciplino še ni bilo premika, so pri povečanju virov za tekoče in naložbeno investiranje malih podjetij premiki očitni.

Po zdajšnji oceni bo v tekočem letu zagotovljenih vsaj 800 milijonov evrov za financiranje malega gospodarstva v letu 2010. To je po mnenju sekretarja OZS pomembno, ker bo omogočilo uresničevanje razvojnih načrtov podjetij z velikimi razvojnimi zmožnostmi. V OZS ocenjujejo, da je takih podjetij od pet do deset tisoč.

Vsi razpoložljivi viri

Ocena razpoložljivih naložbenih virov za malo gospodarstvo temelji na doslej znanih podatkih. Ministrstvo za gospodarstvo ima v proračunu predvidenih 190 milijonov evrov; od tega jih bo malemu gospodarstvu 80 milijonov evrov na voljo prek Slovenskega podjetniškega sklada , preostalo prek razpisov ministrstva.

Okoli sto milijonov evrov bo na voljo prek ministrstva za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo oziroma prek tehnološke agencije TIA . Okoli 30 milijonov evrov bo na voljo v okviru sredstev za razvoj podeželja, ki jih razpisuje kmetijsko ministrstvo za spodbujanje obrtno-podjetniške dejavnosti kot dopolnilne dejavnost v kmetijstvu.

Nekaj sredstev je na voljo tudi pri ekološkem skladu, kjer sicer malega gospodarstva ne spodbujajo posebej, vendar tudi mala podjetja uspešno izvajajo okoljske naložbe.

Banke bodo za male našle še dodatna sredstva

SID banka pa bo za financiranje projektov malega gospodarstva zagotovila približno 420 milijonov evrov. Ker bo ta sredstva namenila prek poslovnih bank, bodo te banke pridobile še dodatne tuje vire za financiranje malega in srednjega gospodarstva, torej bo razpoložljivega denarja na koncu celo več, meni Pšeničny.

Vlada je sicer napovedala, da gospodarskih načrtov ne bo več spodbujala z nepovratnimi sredstvi. Na vprašanje, kako komentira to spremembo politike, je Pšeničny dejal: "Načeloma se pri financiranju rasti in razvoja podjetij nepovratna sredstva uporabljajo manj, in sicer kot izraz usmerjevalnih načrtov države.

Sicer pa sta temeljna vira za financiranje razvoja povratna sredstva v obliki posojil in trajni kapital, to je vložek, ki prinaša lastniške pravice. Pričakujem, da se bo trajni kapital v prihodnosti povečeval, prav tako posojila, nepovratnih sredstev, ki so jih deležni dokaj redki posamezniki, pa bo verjetno manj, razen pri strateških prednostnih projektih, za katere bi država morala tudi v prihodnje zagotoviti določena nepovratna sredstva, če želi zagotoviti njihovo uresničevanje, in kolikor vem, je nekaj tega tudi zagotovljenega v proračunu."

Dobro je vedeti

Nasveti za črpanje evropskih povratnih sredstev:

  • Projekte načrtujte na podlagi razpisov.
  • Pripravite si nekaj projektnih idej na zalogo.
  • Tudi če vas je v podjetju malo, naj se vsaj eden ukvarja z razpisi.
  • Zberite čim več informacij, uporabljajte splet.
  • Finančni načrt naj bo izdelan na podlagi načrtovanih aktivnosti. Iščite inovativne ideje.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj