Javno povabilo - »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2020«

Javno povabilo - »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2020«

07. 04. 2020

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto, 1. 4. 2020, www.rc-nm.si

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov mikro in malim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Subvencija je namenjena za:

  • namenski krediti v materialne in nematerialne investicije,
  • krediti za obratna sredstva in
  • krediti za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Dolenjske Toplice, Mestna občina Novo mesto, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.

Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2020 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

Občina, kjer ima podjetje sedež (domicil)

Sredstva v EUR

Dolenjske Toplice

4.000,00

Mestna občina Novo mesto

15.000,00

Mirna

2.000,00

Mirna Peč

2.000,00

Mokronog-Trebelno

1.000,00

Straža

2.000,00

Šentjernej

12.000,00

Škocjan

1.000,00

Žužemberk

5.000,00

Skupaj

44.000,00

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto

Rok: Rok za oddajo vloge je 20. 10. 2020, do 14. ure.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije spremljajte spletno stran: www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban, e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si, Tel: (07) 33 72 987.

Razpisna dokumentacija: Celotno Povabilo in obrazci za pripravo vloge se objavijo na spletnem naslovu: www.rc-nm.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj