Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2020

Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2020

07. 04. 2020

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto, 1. 4. 2020, www.rc-nm.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Delavska hranilnica d.d., LON d.d. in Abanka d.d. Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja(1), ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

(1) Z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti (podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v tabeli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci). Upravičenci se določajo po linijah skladno z razpisom.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: RC NM v letu 2020 razpisuje posojila v predvidenem skupnem znesku 4.113.229,00 EUR. Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto

Rok: Razpis je odprt do 31. 3. 2021.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Upravičenci lahko informacije dobijo na naslednjih mestih:

  • na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, Kontaktna oseba: Miljana Balaban, Tel: (07) 33 72 987,
  • na Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Tel: (01) 89 50 610,
  • na spletnih straneh: rc-nm.si pod rubriko razpisi.

Razpisno dokumentacijo lahko dobite na zgoraj omenjenih mestih.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj