Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 2020

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 2020

07. 04. 2020

Objavljeno: Občina Mislinja, 26. 3. 2020, www.mislinja.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sred­stev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja, z namenom spodbujanja razvoja podjetništva, nastajanja no­vih delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti v občini Mislinja, ki se izvaja v obliki enkratne nepovratne pomoči.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni znesek razpoložljivih sredstev znaša 4.268,00 €.

Razpisnik: Občina Mislinja

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva po­rabe sredstev.

Dodatne informacije: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, kontaktna oseba: Bogdan Slemenik, Tel: (02) 88 50 350.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v tajništvu Občine Mislinja, vsak dan v okviru poslovnega časa občinskega urada, objavljen pa je tudi na spletni strani Občine Mislinja: www.mislinja.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj