Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora za leto 2020

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora za leto 2020

31. 03. 2020

Objavljeno: Občina Kranjska Gora, 6. 3. 2020, https://obcina.kranjska-gora.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Kranjska Gora.

V letu 2020 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

  • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
  • Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
  • Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
  • Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise
  • Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva
  • Ukrep 9: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Kranjska Gora.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem ali registrirano poslovno enoto v občini Kranjska Gora.

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe, društva…), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisna znaša 35.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Kranjska Gora

Rok: Rok za oddajo vloge je 1. 9. 2020.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kontaktna oseba: ga. Vida Černe, Tel: (04) 580 98 12, e-naslov: vida.cerne@kranjska-gora.si.

Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zainteresirani dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, Kontaktna oseba: ga. Eldina Čosatović, Tel: (04) 581 34 19, e-naslov: dina@ragor.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na spletni strani Občine Kranjska Gora: http://obcina.kranjska-gora.si.

Več: Večo javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj