Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020

31. 03. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 27. 3. 2020, Stran: 882

V javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020, se v 9. točki »Pravočasnost in način oddaje vloge«, v prvem odstavku besedilo »21 dni od objave v Uradnem listu RS« nadomesti z besedilom »do 30. 6. 2020«.

Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Občina Komen

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj