Spremembe Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

Spremembe Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

31. 03. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 27. 3. 2020, Stran: 880

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19) s spremembami v Uradnem listu RS, št. 68/19 z dne 15. 11. 2019 (Ob-3363/19), št. 77/19 z dne 20. 12. 2019 (Ob-3643/19) in št. 12/20 z dne 28. 2. 2020 (Ob-1544/20):

I. V poglavju 3. »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se rok za oddajo vlog do 3. 4. 2020 črta in nadomesti z novim rokom do 4. 5. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj