Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2020

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2020

24. 03. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 20. 3. 2020, www.findinfo.si

Za garancijo Slovenskega podjetniškega sklada je značilno, da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero. Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj se v okviru razpisa prilagodijo merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.

V okviru razpisa P1 plus 2020 letos skupno na voljo 79,2 milijonov evrov garancij s subvencijo obrestne mere, kar naj bi okrepilo okoli 430 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami. V okviru projektov se spodbuja tudi raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa so temu prilagojena merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe
  • imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR

Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2021!

Rok za prijavo je 20. 10. 2020.

Vir: Slovenski podjetniški sklad, 20. 3. 2020

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj