Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v sklopu kopališča Tivoli

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v sklopu kopališča Tivoli

13. 09. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 9.9.2011, Stran: 2140

Predmet razpisa: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane, da kot ponudniki predložijo ponudbo za najem poslovnih prostorov skupaj s pripadajočo infrastrukturo v zgradbi s parcelno št. 1397/2, k.o. Sp. Šiška.

Predmet oddaje v najem:

A – Nočni lokal, v izmeri 368,1 m2 s pri-padajočo teraso, v izmeri 45,9 m2. Namembnost prostorov je gostinska dejavnost. Izklicna cena najemnine nočnega lokala znaša 14,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV), izklicna cena terase znaša 1,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV). Izklicna višina letne najemnine za najem nočnega lokala in pripadajoče terase v skupni kvadraturi 414,0 m2 je 62.391,60 €. Cena je določena brez DDV.

B – Gostinski lokal, v izmeri 518,5 m2 s pripadajočima terasama, v izmeri 145,2 m2 in v izmeri 55,4 m2. Namembnost prostorov je gostinska dejavnost. Izklicna cena najemnine gostinskega lokala znaša 14,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV), izklicna cena najema teras znaša 1,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV). Izklicna višina letne najemnine za najem gostinskega lokala z pripadajočima terasama v skupni kvadraturi 719,10 m2 je 89.515,20 €. Cena je določena brez DDV.

C – Poslovni prostor, v izmeri 46,6 m2. Namembnost prostorov je poslovna dejavnost. Izklicna cena najemnine poslovnega prostora znaša 14,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV). Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora v skupni kvadraturi 46,60 m2 je 7.828,80 €. Cena je določena brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Javni zavod Šport Ljubljana

Rok: Ponudbe je treba oddati najkasneje do 16.9.2011, do 12. ure.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 16.9.2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni, osebi: Luka Trškan – kopališče Tivoli, Tel: 031/259-244, vsak delavnik, od 9. do 16. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi, vsak torek, od 12. do 15. ure.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj