Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2020

Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2020

24. 03. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 20. 3. 2020, Stran: 862

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2020, tako za spodbujanje ustanavljanja novih kot razvoja obstoječih socialnih podjetij ali poslovnih enot/podružnic na območju Mestne občine Kranj.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ki:

  • imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova poslovna enota/podružnica,
  • nameravajo ustanoviti socialno podjetje s sedežem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico v občini,
  • in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve pomoči po tem pravilniku na območju občine.

Posamezna opredelitev v zvezi z ugotavljanjem velikosti posamezne gospodarske družbe je zapisana v pravilniku.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Kranj

Rok: Upravičenci oddajo vloge najkasneje do 22. 5. 2020.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na telefonski številki: (04) 23-73-130, kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-naslov: barbara.ciric@kranj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je upravičencem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si (rubrika Javni razpisi, naročila).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj