Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

24. 03. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 20. 3. 2020, Stran: 848

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«.

V javnem razpisu »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020 (Ob-1627/20), se dopolni in spremeni besedilo javnega razpisa, kot sledi:

 1. Poglavje I.6 (Višina sredstev za sofinanciranje):
 • besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 650.000,00 evrov.«
 1. Poglavje I.7 (Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo):
 • besedilo prve točke drugega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Rok: 4. 6. 2020, do 24. ure,«
 1. Poglavje I.9 (Merila za ocenjevanje vlog):
 • v celoti se črta merilo 3 »Promocija turističnih produktov zgolj izven glavne turistične sezone«, ki se nadomesti z besedilom, kot sledi:

3.

Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone

25

3.1

Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 60 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja

25

3.2

Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 40 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja, vendar manjši od 60 %

15

 1. Poglavje I.13 (Roki in način prijave na javni razpis):
 • besedilo prvega stavka prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Roka za oddajo vlog sta: 15. 4. 2020, do 24. ure in 10. 6. 2020, do 24. ure.«
 1. Poglavje I.18 (Razpisna dokumentacija in dodatne informacije):
 • besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi:

»Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

 • za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 9. 4. 2020 do 12. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 5. 6. 2020 do 12. ure.«
 • besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi:

»STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:

 • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 10. 4. 2020 do 24. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 8. 6. 2020 do 24. ure.«
 1. V ostalem ostane besedilo javnega razpisa v veljavi in nespremenjen.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj