Obvezne sestavine računa

Obvezne sestavine računa

06. 09. 2011

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 16.8.2011, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Saba Resnik

Izdajanje računa je enostaven postopek, ki ga obvlada vsak podjetnik. Vendar, ali izdan račun vsebuje vse obvezne podatke? Preverite pravilnost svojih izdanih računov s pomočjo te novice, kjer vam predstavljamo obvezne podatke za pravilno izdan račun po ZDDV, ZGD in SRS.

Kdaj je vaša obveznost izdati račun (81. člen ZDDV)?

1. Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan račun za:

  • dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec;
  • dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena tega zakona;
  • dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena tega zakona;
  • vsako predplačilo, ki ga prejme, preden je opravljena katera od dobav blaga;
  • vsako predplačilo, ki ga prejme od drugega davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, preden so storitve dokončane;
  • druge dobave blaga in storitev, ki jih je opravil na ozemlju Slovenije.

2. Račun iz prvega odstavka tega člena izda davčni zavezanec, lahko pa ga izda tudi kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

3. Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravi več posameznih dobav blaga ali storitev, lahko izda skupni račun pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

4. Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvotni račun in se nanj nedvoumno nanaša.

V nadaljevanju si lahko preberete, kateri so obvezni podatki, ki morajo biti na računu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj