Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Maribor

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Maribor

06. 09. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 2.9.2011, Stran: 2088

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izklicna cena:

1. poslovna stavba na naslovu Šar­hova ulica 53a s pripadajočim zemljiščem in sicer:

  • poslovna stavba v skupni izmeri 171,34 m2 (pozidano zemljišče pod stavbo 111,00 m2) v iz­meri 719,00 m2.

Izklicna cena: 238.980,00 €.

2. poslovna stavba na naslovu Erjavče­va ulica 43 s pripadajočimi zemljišči ter dvorišči in sicer:

  • poslovna stavba v skupni izmeri 167,60 m2 (pozidano zemljišča pod stav­bo 96,00 m2) v izmeri 347,00 m2,
  • dvorišče, v izmeri 1.563,00 m2 in
  • dvorišče, v izmeri 19,00 m2.

Izklicna cena: 349.530,00 €.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državlja­ni države članice EU.

Razpisnik: Mestna občina Maribor, Mestna četrt Studenci

Rok: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (kletna sejna soba), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 20.9.2011 ob 10. uri.

Dražitelji morajo do vključno 16.9.2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe lahko interesenti dobijo na telefonski številki: (02) 220-14-06, Kontaktna oseba: Darko Lorenčič, podatke o nepremičninah in najemnih razmerjih pa na telefonski številki: (02) 429-56-60 in GSM: 031/898-939, Kontaktna oseba: Marjetka Hauptman, kjer se lahko dogovorijo tudi o ogledu nepremičnine.

Več: www.maribor.si/povezava.aspx?pid=6428

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj