Javna dražba za prodajo nepremičnin - Kočevje

Javna dražba za prodajo nepremičnin - Kočevje

06. 09. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 2.9.2011, Stran: 2086

Predmet razpisa: Predmet prodaje:

  • poslovni prostor, posamezni del št. 11 v stavbi št. 1600, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu Reška cesta 16/a. Izmera: 57,00 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavlje­na, poslovni prostor je zaseden z najemni­kom. Izklicna cena: 41.040,00 EUR
  • poslovni prostor, posamezni del št. 3 v stavbi št. 4757, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu TZO 59. Izmera: 112,81 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavlje­na, poslovni prostor je prazen. Izklicna cena: 95.241,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav čla­nic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti).

Razpisnik: Občina Kočevje

Rok: Zahtevane podatke oziroma potrdila iz je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do srede, 21. septembra 2011, do 17. ure.

Javna dražba se bo odvijala v četrtek, 22. septembra 2011 ob 11. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah je možno pridobiti pri Damir­ju Marinču, Tel: (01) 89-38-245 (pravna vpra­šanja in vprašanja glede javne dražbe) ali Robertu Latinu, Tel: (01) 89-38-238 (podatki o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogo­jih), v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija: Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 16.30. Pomožni obrazec za prijavo se naha­ja tudi na uradnih spletnih straneh Občine Kočevje.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj