Javna dražba prodaje nepremičnin - Grosuplje

Javna dražba prodaje nepremičnin - Grosuplje

06. 09. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 2.9.2011, Stran: 2083

Predmet razpisa: Predmet prodaje je proizvodni kompleks delavnice Gro­suplje, Industrijska cesta 1, vse v skupni površini 6.842 m2, dvorišče v izmeri 4.388 m2 in poslovna stavba v izmeri 2.454 m2.

Opomba: po zk ureditvi bo sledila pro­daja kotlovnice – funk. objekt stoječe na parc. štev. 1255/7 v izmeri 62 m2.

Predmet te javne dražbe prav ni stroj­na oprema v objektu, ki so v postopku sa­mostojne prodaje in bodo odstranjeni ta­koj po zaključenem pravnem poslu strojne opreme.

Izklicna cena je 1.100.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za obrambo

Rok: Rok za oddajo vlog je zahtevane dokumentacije je 21.9.2011, do 12. ure.

Pred­videna prodaja bo potekala 22.9.2011, ob 11. uri v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, v avditoriju, 1000 Ljubljana.

Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kra­ju javne dražbe.

Pred dražbo morajo dražitelji polo­žiti kavcijo v višini 10% izklicne cene.

Dodatne informacije: Glede vprašanj samega poteka javne dražbe so dosegljivi na telefonski številki: (01) 471-22-13 od 5. 9. 2011 do 21. 9. 2011 med 8. in 12. uro. Ogled nepremičnin bo 9.9.2011, od 13. do 15. ure in 13.9.2011, od 13. do 15. ure.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj