Novost v davčni zakonodaji Republike Hrvaške z letom 2020

Novost v davčni zakonodaji Republike Hrvaške z letom 2020

10. 03. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 3. 2. 2020, Avtor: Vesna Vukšinič Zmaić, SLO CRO Poslovni klub, e-naslov: poslovniklub@slo-cro-klub.hr

Na Hrvaškem se je nestrpno pričakovalo končno različico četrtega kroga davčne reforme, ki so jo 29. 11. 2019 izglasovali v parlamentu Republike Hrvaške in ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 121/2019 z dne 11. decembra 2019 ter je začela veljati s 1. 1. 2020.

Minimalna plača

Hrvaška vlada je sprejela Uredbo o zvišanju minimalne plače, in sicer za bruto plačo s sedanjih 3.750,00 kun na 4.062,51 kun. Najnižja neto plača za leto 2020 znaša 3.250,01 kun.

Olajšave za mlade

Kot je bilo napovedano, je s ciljem zaustavitve odliva visoko kvalificiranih mladih iz Republike Hrvaške uvedena možnost znižanja letne davčne obveznosti, in sicer:

  • 100% za mlade do 25. leta starosti
  • 50% za mlade med 26. in 30. letom.

Navedena davčna olajšava znaša za zaposlene, ki prejmejo do 360.000 kun osnovnega dohodka letno.

Dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje - neobdavčeno

Delodajalci lahko zaposlenim plačajo strošek dodatnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do zneska, ki je določen s Pravilnikom o davku na dohodek.

Zakon o davku na dodano vrednost (DDV)

Največja sprememba se nanašala na razveljavitvijo odredbe, na podlagi katere naj bi se s 1. 1. 2020 stopnja DDV s 25% zmanjšala na 24%. Zaradi uvedbe nekaterih drugih neobdavčenih pristojbin in znižanja davčnih stopenj osnovna davčna stopnja ostane pri 25%.

Znižanje stopnje DDV za gostinske storitve

Po treh letih je ponovno uvedena znižana stopnja davka na 13% v primeru priprave in postrežbe obrokov in slaščic v gostinskem objektu ali izven njega.

V prejšnjem obdobju (2013-2016) se je znižanje DDV nanašalo na gostinske storitve le v primerih priprave in postrežbe obrokov znotraj gostinskega obrata, zato so imeli gostinski lokali dvojni sistem obdavčitve, glede na to ali je bila postrežba opravljena znotraj objekta ali pa je bila organizirana dostava. Tudi zdaj je določba podobna, torej je znižana stopnja samo v primerih ponudbe gostinske storitve, ki vključuje postrežbo obrokov (torej v restavraciji in catering ponudbi), medtem ko pri dostavi hrane, ki ne vključuje postrežbe obroka, ostane stopnja DDV 25%.

Nove določbe določajo 13%  znižano stopnjo samo za pripravo in postrežbo obrokov in slaščic, medtem ko se postrežba pijače še naprej izračunava po stopnji 25% DDV.

Zvišanje omejitve obdavčitve pobranih pristojbin

1. 1. 2015 je bila za vse podjetnike uvedena možnost plačila DDV glede na realiziran promet  v predhodnem letu in sicer v vrednosti do tri milijone kun.

Od 1. 1. 2020 se prag zvišuje na 7,5 milijona kun.

Spremembo davčnega modela se lahko prijavi na davčno upravo od 20. 1. 2020.

Prav tako je potrebno opozoriti na dejstvo, da če podjetje v letu 2020 opravi manj kot 300.000 kun prometa, za registracijo v DDV sistem pa je zaprosilo samo, obstaja v letu 2021  možnost za izstop iz sistema, za kar je potrebno predati zahtevek do 15. 1. 2021.

Neobdavčen prenos  poslovnega deleža

Pomembno je navesti tudi nove določbe čl. 7.a) Zakona o DDV, ki določa pogoje, pod katerimi se prenos blaga davčnega zavezanca iz ene v drugo državo članico ne smatra kot  prenos, za katerega je potrebno plačati davek. Zaradi manjkanja te določbe so se dogajali  primeri, ko so davčni zavezanci odposlali blago v drugo državo članico z namenom, da ga dostavijo drugemu davčnemu zavezancu, vendar so bili na primer zaradi praznikov ali nezmožnosti dobave, prisiljeni plačati skladiščenje. V takšnih situacijah je davčni nadzor  zahteval obračun hrvaškega DDV, čeprav je bila dobava v končnici B2B transakcija znotraj EU, osnova tovrstne obravnave pa je bilo dejstvo, da je bilo blago pred končno dobavo  skladiščeno.

Nove določbe Zakona določajo, da se dogovor o prenosu blaga, ki ni predmet DDV, šteje za transakcije, pod  naslednji pogoji:

  • davčni zavezanec ali tretja oseba, ki  zanj odpremi ali prevaža blago v drugo državo članico z namenom, da to blago dostavi drugemu davčnemu zavezancu, ki ima pravico do lastništva do tega blaga v skladu z obstoječim sporazumom med obema zavezancema;
  • zavezanec, ki blago odpošlje ali prevaža, nima registriranega sedeža, stalnega prebivališča, začasnega prebivališča ali poslovne enote v državi članici, v katero je blago odpremljeno ali prepeljano;
  • davčni zavezanec, ki mu je blago namenjeno, je registriran za namene DDV v državi članici, v katero bo  blago odpremljeno ali prevažano, njegova davčna številka pa je znana davčnemu zavezancu, ki blago odpremi ali začenja prevoz;
  • davčni zavezanec, ki blago odpremi ali prepelje, evidentira prenos blaga v Zbirni prijavi DDV in navede identifikacijsko številko davčnega zavezanca, ki prejema to blago;
  • prenos blaga na prevzemnika mora biti opravljen v roku 12 mesecev;
  • potrebno je voditi  ločeno evidenco, s pomočjo katere je Davčni upravi omogočen nadzor nad tovrstnimi transakcijami.

Torej v primerih, ko  je blago na poti do končnega kupca, vendar je dobava iz različnih razlogov začasno prekinjena ali zaustavljena (npr. zaradi neplačila akontacije) in shranjena pri prevozniku (na začasnem skladiščenju) za obdobje manj kot 12 mesecev, po katerem se ponovno vrne v državo članico, iz katere blago izvira, se ne šteje za dostavljeno.
Te določbe so hvalevredne zaradi pogostih poslovnih praks, povezanih z zahtevki za hitro dostavo blaga končnemu kupcu in pride do situacije, da blago ni bilo plačano.

Zakon o  fiskalizaciji (proces sledenja plačila davka)

QR koda / podporna dokumentacija

1. aprila 2020 se začenja obveznost izdaje računov za spremne dokumente (ponudbe, naročila itd.), ki so izdani pred izdajo fiskaliziranega računa. Fiskalizacija spremljevalnih dokumentov ne izključuje obveznosti fiskalizacije računov pri dobavi, saj bo sistem Davčne uprave vse račune povezal. Potrebno je sprejeti programsko rešitev, ki bo skladna z izvajanjem novega Zakona.

1. aprila 2021 se začenja obveznost izdaje QR kode na vsakem izdanem fiskalnem računu.

Zakon o davku na dohodek

Znižanje stopnje davka na dohodek za 94% vseh podjetnikov v Republiki Hrvaški.

V skladu z napovedjo se je znižala stopnja davka na dohodek za pravne osebe, za leto 2020 z 18% na 12% za podjetnike, ki so v preteklem letu ustvarili manj kot 7,5 milijona kun.

V skladu s spremembami, tj. povečanjem znižane stopnje plačila davka s 3 na 7,5 milijona kun).

V skladu z novo stopnjo bo opredelitev akontacije davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020, ki se izračuna v obrazcu plačilo davka  za leto 2019, z uporabo nove 12-odstotne stopnje za vse podjetnike z dohodkom manj kot 7,5 milijona kun.

Podjetniki, ki ustvarjajo prihodek, nižji od 7,5 milijona kun, si lahko s 1. januarjem 2020 določijo osnovo za dohodnino z uporabo denarnega modela.

Stroški daril/donacij za potrebe zdravljenja

V stroške, ki se nanašajo na plačilo zdravljenja fizičnih oseb, gre po novem tudi prevoz in  nastanitev v zdravstveni ustanovi. V davčno priznane stroške gredo izdatki v višini do 2% celotnega dobička preteklega leta.

Članek v izvirniku je objavljen na spletni strani Kopun Grupe, člana SLO CRO Poslovnega kluba, ki se ukvarja z revizijami, računovodstvom, davčnimi in pravnim svetovanjem.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj