Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

23. 08. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 19.8.2011, Stran: 2014

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritli­čju poslovne stavbe Prijateljeva ul. 2, Ljubljana, v skupni izmeri75,53 m2.

Izklicna cena: 133.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje do­mača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna draž­ba se bo vršila dne 6. 9. 2011, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, z začetkom ob 11.30. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili. Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne draž­be vplačati varščino.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Mihaela Topo­lovec Šiker, Tel: (01) 306-11-95, E-mail: mihaela.siker@lju­bljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentaci­je v zvezi z nepremičnino bo možen po pred­hodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj