Javni razpis »Procesni vavčer 2011/2012«

Javni razpis »Procesni vavčer 2011/2012«

23. 08. 2011

Objavljeno: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=142&l=sl

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.  

Namen razpisa je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000,00 EUR za leti2011 in 2012 skupaj.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 29.11.2011.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=142&l=sl

Elektronski dokumenti:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj