Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

16. 08. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 12.8.2011, Stran: 1989

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 33,41 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjskega blo­ka, na naslovu Bratovševa ploščad 32 v Ljubljani in v naravi predstavlja en večji prostor, ki ima zastekljen vetrolov in lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina pred­stavlja edino poslovno enoto v objektu na naslovu Bratovševa ploščad 32, v Ljubljani, in v času prodaje ni zasedena z najemni­kom.

Izhodiščna cena je 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 27.8.2011.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljublja­na, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, Elektronska po­šta: marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predho­dnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgr%1fnitve-objave/.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj