Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v Pomurski regiji za leto 2020

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v Pomurski regiji za leto 2020

25. 02. 2020

Objavljeno: Pomurska gospodarska zbornica, 14. 2. 2020, www.pgz.si

Predmet razpisa: Pomurska gospodarska zbornica v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in MGRT nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji.

Cilji razpisa: Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Pogoji za prijavo inovacije:

- Prijavitelji

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Pomurske gospodarske zbornice.

- Inovacija

  • Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:
  • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
  • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
  • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat.

- Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa

Predlagatelji lahko v letu 2020 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2018 do 31. 3. 2020.

- Kategorije inovacij

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

  • Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)
  • Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).
  • Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
  • Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).
  • Družbene inovacije (nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe)

Več

Razpisnik: Pomurska gospodarska zbornica

Rok: Rok za prijavo je najkasneje do petka, 17. 4. 2020.

Dodatne informacije: Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5a, Murska Sobota, Tel: (02) 52 136 52, e-pošta: robert.grah@pgz.si, Spletna stran: www.pgz.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj