Razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2020

Razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2020

25. 02. 2020

Objavljeno: Občina Rogatec, 7. 2. 2020, https://obcina.rogatec.si/

Predmet razpisa: Občina Rogatec objavlja razpis po pravilu »de minimis« za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2020.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

  • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu RS za zaposlovanje – Uradu za delo Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena najmanj dva meseca kot brezposelna oseba, ki ima stalno prebivališče v občini Rogatec,
  • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima stalno prebivališče v občini Rogatec in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

Pomoč tako ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč prav tako ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

Več

Pogoji za sodelovanje: Za sredstva lahko zaprosijo:

  • majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec,
  • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogatec in so državljani Republike Slovenije.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 8.500,00 EUR.

Razpisnik: Občina Rogatec

Rok: Rok za prijavo je odprt od datuma objave razpisa, do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 16. 11. 2020.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so vam na voljo na Občini Rogatec, Kontaktna oseba: mag. Suzana LIKAR, Tel: (03) 812-10-24, e-pošta: suzana.likar@rogatec.si.

Razpisna dokumentacija: Vloge za prijavo na razpis so na voljo na spletni strani Občine Rogatec na naslovu: http://obcina.rogatec.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj