Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2020

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2020

25. 02. 2020

Objavljeno: Občina Komenda, 17. 2. 2020, www.komenda.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini Komenda, ki se dodeljujejo po pravilih de minimis pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Ukrepi:

  1. Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
  2. Pospeševanje zaposlovanja
  3. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva v višini 7.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Komenda za leto 2020, in sicer:

  1. Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva - 1.500 EUR,
  2. Pospeševanje zaposlovanja - 3.500 EUR,
  3. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva - 2.000 EUR.

Razpisnik: Občina Komenda

Rok: Rok za oddajo vloge je 19. 3. 2020, do 15. ure.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom: Mira Koritnik, Tel: (01) 72-47-406, e-pošta: mira.koritnik@komenda.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Komenda ter na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj