Namenjate dovolj pozornosti ukrepom na področju bolniškega staleža starejših?

Namenjate dovolj pozornosti ukrepom na področju bolniškega staleža starejših?

18. 02. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, 21. 1. 2020, https://ssgz.gzs.si/

V letu 2018 je odstotek bolniške odsotnosti vseh zaposlenih znašal 4,5 % in se je glede na leto poprej povišal za tri odstotne točke. Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kažejo na trend rasti stroškov absentizma od leta 2000 naprej, prav tako tudi povečevanje deleža stroškov absentizma v breme ZZZS (v primerjavi z bremenom delodajalcev).

V Sloveniji se je v vseh starostnih skupinah število primerov bolniške odsotnosti v obdobju od 2010 do 2017 povečalo za kar 26,3 %, pri čemer je rast v starostni skupini 55+ največja, za kar 74,8 %.

  • Kohezijska regija Vzhodne Slovenije (KRVS) je po večini kazalnikov zaposlenosti, usposobljenosti, spretnosti, delovne aktivnosti in zdravja nasploh ter za starostno skupino 55+ pod slovenskim povprečjem (Žnidaršič idr., 2019).
  • Zanimiv je tudi podatek, da v vseh regijah KRVS pripadnik starostne skupine 55+ let najredkeje koristi bolniški stalež, vendar ko se le-to zgodi, bolniški stalež traja izrazito dlje kot v ostalih starostnih skupinah (Žnidaršič idr., 2019).
  • Vzrok za porast odsotnosti z dela (absentizem) pri starejših zaposlenih lahko iščemo v njihovi zmanjšani funkcionalni zmožnosti za delo ter v neprilagojenosti delovnega okolja tej skupini zaposlenim.
  • Glede daljših izostankov z dela je Slovenija med državami EU z najvišjim odstotkom, nad povprečjem pa smo tudi v tem, koliko ljudi pride bolnih na delo (prezentizem).

Z namenom aktivnega naslavljanja področja aktivnega in zdravega staranja v podjetjih ter zmanjševanja odsotnosti z dela v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) vse do leta 2022 poteka projekt z naslovom »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, v sklopu katerega bo v 120 vključenih podjetjih implementiran celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi ter za zmanjševanje odsotnosti z dela.

Se želite pridružiti projektu ter v podjetje vpeljati učinkovite ukrepe aktivnega in zdravega staranja? Do marca 2020 bo potekal nov izbor podjetij, ki bodo vključena v II. sklop projekta, zato svoj interes za sodelovanje pošljite na e-naslov: lidija.majcen@stajerskagz.si.

Več o projektu na: www.projekt-polet.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj