Razveljavitev javnega razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2011

Razveljavitev javnega razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2011

02. 08. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 60, Datum: 29.7.2011, Stran: 1823

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/2010 – ZUP – G) in v zvezi s 53. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (Uradni list Evropske unije, L št. 277 z dne 21. 10. 2005) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izdaja sklep o razveljavitvi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2011.

Razveljavi se javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/11 z dne 10. 6. 2011.

Sklep o razveljavitvi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj